Mgr. Pavel Huták, notář

Mgr. Andrea Polášková, notářka

  • Mgr. Tereza Řiháková, notářská kandidátka a zástupkyně notářky Mgr. Andrey Poláškové
  • Mgr. Monika Zlámalová, notářská koncipientka (rodičovská dovolená)
  • Mgr. Anna Kozubová, notářská koncipientka
  • Mgr. Tereza Matyščáková, notářská koncipientka
  • Mgr. Adriana Jahnová, notářská koncipientka
  • Lenka Papoušková, notářská tajemnice
  • Veronika Abesková, notářská tajemnice (rodičovská dovolená)
  • Renáta Hrubá, notářská tajemnice
Vchod do kanceláře z ulice Riegrova