• převody nemovitostí
 • notářské úschovy
 • smlouvy o manželském majetkovém režimu, předmanželské smlouvy
 • zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • notářské zápisy o souhlasu s vykonatelností
 • zakládání obchodních společností a družstev, včetně jejich zápisů do obchodního rejstříku
 • notářské zápisy o rozhodnutích orgánů obchodních společností a družstev, včetně zápisů změn do obchodního rejstříku
 • přeměny obchodních společností a družstev
 • zakládání nadací a nadačních fondů
 • právní jednání pro případ smrti (závěti, dědické smlouvy, dohody o vzdání se dědického práva, prohlášení o vydědění, povolání správce pozůstalosti)
 • ověřování pravosti podpisů a shody opisu s originálem
 • vydávání ověřených výpisů z rejstříků státní správy (z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisu bodového hodnocení z centrálního registru řidičů)
 • činnost soudního komisaře v řízení o pozůstalosti, ve kterém je notář pověřen